INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

screen z panoramy lubelskiej twarz MKruszynskiego

27 grudnia 2022 r. dr hab. Marcin Kruszyński na antenie TVP3 Lublin opowiadał o genezie Powstania Wielkopolskiego.