INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

screen z gazety artykulu A Gugaly

W tygodniku "Życie Siedleckie" z 6.01.2023 r. ukazał się artykuł Aleksandry Gugały z II roku historii nt. przestępstw seksualnych w okresie staropolskim. Gratulujemy Autorce i zapraszamy do lektury!