INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

screen Kruszynski na tle krzakow

14 stycznia 2023 r., w rocznicę podpisania Memorandum Budapeszteńskiego pozbawiającego Ukrainę arsenału nuklearnego w zamian za gwarancje bezpieczeństwa, wypowiedzi eksperckiej dla "Panoramy Lubelskiej" udzielił dr hab. Marcin Kruszyński.

Linkt do: PROGRAMU