INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

sala kinowa i stojacy Goszczynski

25 stycznia 2023 r. dr Artur Goszczyński w Węgrowskim Ośrodku Kultury wygłosił wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku: "Podróże edukacyjne młodzieży magnackiej w I poł. XVII w. na przykładzie synów kanclerza wielkiego litewskiego Lwa Sapiehy".