INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

uczniowie w klasie za biurkiem Borychowski

26 stycznia 2023 r. mgr Rafał Borychowski, doktorant Szkoły Doktorskiej UPH w Siedlcach w dyscyplinie historia, w ramach projektu Lekcja Akademicka przeprowadził w IV. LO im. Żółkiewskiego w Siedlcach zajęcia nt. "Czego o życiu człowieka możemy dowiedzieć się na podstawie dokumentacji?". Opiekunem 2-iej klasy o profilu humanistycznym i autorką zdjęć jest p. Marta Warecka-Kuzyńska.