INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

screen strony Armenskiej Akademii Nauk

Jest nam miło poinformować, że dr hab. Katarzyna Maksymiuk weszła w skład rady naukowej czasopisma "Բանբեր Արևելագիտության ինստիտուտի / Bulletin of the Institute of Oriental Studies" (ISSN 2738-2710) wydawanego przez Instytut Studiów Wschodnich Narodowej Akademii Nauk Republiki Armenii.