INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

plakat i kobieta siedzaca za stolem

27 stycznia 2023 r. dr hab. Dorota Wereda uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Rozróżnieni w wierze równi wobec prawa? 450. rocznica uchwalenia konfederacji warszawskiej 1573 r.", wygłaszając ref. Społeczność unicka w Rzeczypospolitej. Idea tolerancji a praktyka relacji międzywyznaniowych w XVII–XVIII wieku.