INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

oficerowie janczarow niemiecka rycina z xvii w

Na portalu kulturalnym "Kozirynek" ukazał się popularnonaukowy artykuł dr. Artura Goszczyńskiego pt. "O wojnie polsko-tureckiej z lat 1620-1621". Zapraszamy do lektury,

 
link do: ARTYKUŁU