INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

screen ze strony UMK z informacjami

Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, Katedra Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytut Historii UPH w Siedlcach zapraszają na międzynarodową konferencję naukową nt. „OBLICZA WSCHODU”. Kościoły Wschodnie w Europie Środkowo-Wschodniej w epoce nowożytnej - historia i perspektywy badawcze (Toruń, 1-2 września 2023 r.)

link do: INFORMACJE O KONFERENCJI (PDF wersja skanowana)