INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

lidzie siedza w archiwum przy stile

3 marca 2023 r. studenci historii uczestniczyli w pierwszym w tym roku zebraniu naukowym w Archiwum Państwowym w Siedlcach. Dr hab. Artur Górak z Katedry Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS w Lublinie wygosił referat pt. "Misja archiwalna państwa i jej realizacja przez służbę archiwalną". Współorganizatorem zebrania było Koło Naukowe Archiwistów UPH.