INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

screen artykulu tekst i dwa zdjecia

10 marca 2023 r. w "Życiu Siedleckim" ukazał się artykuł o uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.