INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

z lewej stoi kobieta z prawej ludzie siedza w sali

16 maja 2023 r. doktorantka mgr Marta Czerwieniec-Ivasyk opowiadała o rodzinie Szweycerów słuchaczom Łaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.