INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

mlody czlowiek i starszy mezczyzna na tle banera

7 czerwca 2023 r. ponad miesięczny staż naukowy w Instytucie Historii UPH zakończył Syrym Sablin, doktorant Al-Farabi Kazakh University. Przygotowuje on dysertację doktorską pt. "Research Documentation: Historical theoretical analysis, problems of preservation and digitalization". Jego zagranicznym promotorem jest dr hab. Dariusz Magier.