INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Przemawiająca Anna Kot

W dniach 16-17 kwietnia 2015 r. odbył się w Mrozach X Zlot Bractwa Szkół im. R. Traugutta. Gośćmi zaproszonymi na uroczystość byli przedstawiciele IHiSM: Dyrektor Instytutu dr hab. Jarosław Cabaj, prof. UPH, Anna Kot i Piotr Warowny.