INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr S. Kindziuk i dr hab. J. Cabaj

Podczas Święta Uczelni odbyły się promocje doktorskie i habilitacyjne. Na zdjęciu dyrektor IHiSM dr hab. Jarosław Cabaj, prof. UPH, wręczający dyplom doktorski dr. Sławomirowi Kindziukowi.