INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

stojący od lewej dr hab. Dorota Wereda, dr hab. Jarosław Cabaj, prof. dr hab. Marek Derwich

W dniach 3-5 września 2015 r. IHiSM współorganizował konferencję Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom protestanckim. Dr hab. Jarosław Cabaj, prof. UPH wygłosił ref.   W służbie prawosławia i państwa rosyjskiego – działalność mniszek leśniańskich na obszarze nadbużańskiego Podlasia na przełomie XIX i XX w., dr hab.  Dorota Wereda, prof. UPH, ref.  Przekazanie Cerkwi prawosławnej zabudowań i wyposażenia po skasowanym w 1864 r. klasztorze paulinów w Leśnej Podlaskiej oraz ich dalsze losy. Mgr Małgorzata Piórkowska, ref. Przekazanie Cerkwi prawosławnej zabudowań i wyposażenia po skasowanym w 1864 r. klasztorze reformatów w Węgrowie oraz ich dalsze losy.

link do: PROGRAMU