INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

goście wystawy

6 października 2016 r. w gmachu WH UPH miało miejsce otwarcie wystawy zorganizowanej przez SKNH we współpracy z warszawskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, nt. „Dni Powstania – Warszawa 1944”. Podczas uroczystego otwarcia słowo wprowadzające wygłosili p. Agnieszka Jaczyńska (Naczelnik Biura Edukacji Narodowej lubelskiego oddziału IPN) i p. dr Karol Mazur (Kierownik działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego). Szczególne wrażenie na zgromadzonych gościach wywarła prezentacja multimedialna, oparta na kronikach Powstania Warszawskiego przedstawiona przez p. dr. Pawła Kosińskiego (Głównego specjalistę Biura Edukacji Narodowej warszawskiego oddziału IPN). Wystawę można będzie oglądać do końca października.

link do: TUBA SIEDLEC