INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Instytut Historii oferuje usługi w zakresie:

 

• historii i nauk pomocniczych historii (badania, prelekcje, szkolenia),
• kancelaryjno-archiwalnym (szkolenia, opracowanie normatywów, porządkowanie akt).

Usługi realizowane są na mocy porozumień UPH z podmiotami zewnętrznymi. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretariatem Instytutu Historii.

Realizowane projekty:

1. Gmina Stara Kornica (2021-2022):  Zabytkowy cmentarz w Starej Kornicy.