ranking kierunkw

 

 Plakat 1

   

AAarchLOGO

 

AAA sekretariat

 

tabb

 

00Bibliometria

 

strzg

 

belka nasza oferta

 

HISTORIA

 

 Studia I stopnia (licencjackie)

najlepsi2016

  • archiwistyka i biurowość współczesna
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych   

 

 Studia II stopnia (magisterskie)

A 2 ST

  • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • nauczanie historii i promocja dziejów ojczystych

 

szkoa doktorska 

 

 

facebooklogo

aaaa belka najblizsze wydarzenia

belka aktualnosci

Piotr Warowny

Gierymski

23 maja 2014 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Historyków oraz Studenckiego Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Muzeum Narodowego w Warszawie. Członkowie kół odwiedzili tam wystawę prac Aleksandra Gierymskiego. Wyjazd był okazją do zwiedzenia muzeum jak i uzupełnienia zajęć z tematu „XIX-wieczna ikonografia jako źródło historyczne do dziejów kultury i życia społecznego”. Przewodnikiem po wystawie był dr hab. Robert Piętek prof. UPH. Uczestnicy wyjazdu mieli również okazję obejrzeć sprzęt bojowy prezentowany na placu Muzeum Wojska Polskiego.

 

GALERIA 

______________________________________________________________________________

Katarzyna Maksymiuk

IMG 9364

Między innymi o Sybirakach w Nowej Zelandii, wierzeniach ludów syberyjskich, artystach i naukowcach na zesłaniu dyskutowali uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sybir: Doświadczenia – Pamięć”, w drugim dniu obrad (22-23 maja 2014 r.). 

IHiSM UPH w Siedlcach z referatem nt. „Miejsca pamięci deportowanych Polaków w Małej Minusie i Minusińsku Kraju Krasnojarskiego” zaprezentował dr Sergiusz Leończyk, który tym tematem zajmuje się ponad 15 lat.

 

PROGRAM

______________________________________________________________________________

 

Rafał Dmowski

LOGO DZIEN OTWARTY

   Podczas „Dnia Otwartego” IHiSM zaprezentował dwa bloki tematyczne.
   O godz. 18, wykład pod tytułem „Historia bajek” przedstawili: dr Rafał Dmowski oraz Katarzyna Karabin i Łukasz Pawlukowski - studenci kierunku HISTORIA. 
   Natomiast o godz. 19, wykład pod tytułem „Śladami bohaterów powstania styczniowego na Podlasiu” przedstawili prof. UPH dr hab. Jarosław Cabaj oraz Piotr WarownyAnna Kot i Magdalena Dąbrowska studenci kierunku HISTORIA.

 

GALERIA            PROGRAM

______________________________________________________________________________

Anna Wielgosz

konferencja pruszcz

W dniach 16-18 maja dr hab. Katarzyna Maksymiuk prof. UPH uczestniczyła w międzynarodowej konferencji poświęconej religijnym aspektom wojen, wygłaszając referat: Religious Aspect of Military Operations of the Emperor Heraclius in Iran.

 

PROGRAM            GALERIA

______________________________________________________________________________

Anna Wielgosz

pilsen

W dniach 14-16 maja b.r.  dr hab. Robert Piętek prof. UPH uczestniczył w 1st CENTRAL EUROPEAN AFRICAN STUDIES CONFERENCE  w Pilźnie, wygłaszając referat: Changes in State, Society of the Kongo Kingdom.

 

PROGRAM

______________________________________________________________________________