INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Rafał Dmowski

sowinska m

  W dniu 5 marca 2014 r. odbędzie się spotkanie z dr Danutą Sowińską, absolwentką Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.
Celem spotkania jest prezentacja Jej książki pt. Siedlecki wymiar sprawiedliwości w czasach II Rzeczypospolitej. zaproszenie


 

profwagner1 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr hab. Marek Wagner odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską (8.11.13).

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy dalszych sukcesów naukowych.
Dyrekcja i pracownicy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.


 

Informuję, że ukazała się kolejna publikacja dr. Rafała Dmowskiego pracownika naszego Instytutu.
Książkę Kalendarium działań zbrojnych na pograniczu Mazowsza i Podlasia podczas powstania styczniowego, Warszawa-Siedlce 2013, ss. 186 wydały Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Fundacja Badań Regionalnych „Sigillum”.

 

okladka dmowski1

 

Spis treści0001

wany komunikatSekretariat Instytutu Historii w dniach 18-31 stycznia 2021 r. we wtorki i piątki pracuje w systemie zdalnym.

elity PRL

Wydarzenie w trybie wideokonferencji w aplikacji Google Meet. Do udziału niezbędne jest posiadanie i zalogowanie na koncie Google oraz skorzystanie z linku: https://meet.google.com/ate-hqyb-nrm

Andrzej Klim – historyk-archiwista i historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów doktoranckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz i redaktor, autor książek o życiu towarzyskim elit PRL.
 

00 FACE

konkurs str

REGULAMIN KONKURSU

wiat ukryty w archiwach

ZAPROSZENIE           FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

00 ogoszenie

0000 arcg logo