INSTYTUT HISTORII

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

profwagner1 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr hab. Marek Wagner odebrał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską (8.11.13).

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy dalszych sukcesów naukowych.
Dyrekcja i pracownicy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.


 

Informuję, że ukazała się kolejna publikacja dr. Rafała Dmowskiego pracownika naszego Instytutu.
Książkę Kalendarium działań zbrojnych na pograniczu Mazowsza i Podlasia podczas powstania styczniowego, Warszawa-Siedlce 2013, ss. 186 wydały Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Fundacja Badań Regionalnych „Sigillum”.

 

okladka dmowski1

 

Spis treści


Z przyjemnością informujemy, że Pracownica Naszego Instytutu

dr Katarzyna Maksymiuk

uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia specjalność: historia Rzymu i Bizancjum.

Podstawą nadania była rozprawa habilitacyjna pt. "Pogranicze persko-rzymskie w działaniach Husrowa I Anuszirwana (531-579)"  i pozytywnie oceniony dorobek naukowy oraz całość przebiegu kolokwium habilitacyjnego przeprowadzonego na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu w dniu 19 listopada 2013 r.

Z gratulacjami dla Pani dr hab. Katarzyny Maksymiuk Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowychranking20

sergier

komunikar

Sekretariat Instytutu Historii w dniach 18-31 stycznia 2021 r. we wtorki i piątki pracuje w systemie zdalnym.

fejsb

 

konkurs str

REGULAMIN KONKURSU

wiat ukryty w archiwach

ZAPROSZENIE           FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

00 ogoszenie

 

0000 arcg logo